Cookie- en privacybeleid

Cookies

This cookie policy has been created and updated by Cookie Policy Generator - CookieFirst.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Sampan* verwerkt van haar
klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je een boeking voor een sampan doet via de website www.desampan.nl en/ of per e-mail bij
de Sampan of om een andere reden persoonsgegevens aan de Sampan verstrekt, geef je uitdrukkelijk
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om
het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Contactgegevens van de Sampan

Verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van dit privacybeleid is:

De Sampan
Slingelandseweg 17D
3381 KZ Giessenburg
Email: info@desampan.nl

NB De Sampan is met ingang van 1 januari ’23 een handelsnaam van Doet Actief (KVK: 87925079)

2. Welke gegevens verwerkt de Sampan en voor welk doel?

2.1 In het kader van je reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) aantal personen of overige wensen t.b.v. de reservering

2.2 De Sampan verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je reservering van een bootje;
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Sampan;
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Sampan en je te informeren over
de ontwikkelingen van de Sampan.

E-mail berichtgeving (opt-out):
De Sampan gebruikt mogelijk je naam en e-mailadres om je een online nieuwsbrief te sturen met
informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de Sampan. Afmelding
voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De Sampan verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van je boeking/ reservering. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Sampan passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sampan gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Per mail (info@desampan.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Sampen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen per e-mail.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Sampan je persoonsgegevens verwerkt, je verzoeken behandelt of eventuele andere vragen/ opmerkingen over dit privacybeleid, kan je contact opnemen via info@desampan.nl.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.desampan.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Sampan hiermee omgaat en/of vragen hebt hierover, kan je contact opnemen via info@desampan.nl.

*De Sampan is een handelsnaam van DoetActief